FAQ

Solving problems with using GPS navigation systems

Problémy so systémom
V bežných podmienkach nie je reset systému nutný. V prípade, ak systém neodpovedá ani nereaguje na tlačidlo napájania, stlačte tlačidlo Reset pomocou ukazovateľa.
Nesprávna reakcia na dotyk
Preveďte kalibráciu obrazovky.
Nie je zvuk, nie je zvuk v slúchadlách
Zvýšte zvuk. Skontrolujte zapojenie slúchadiel. Skontrolujte, či MP3 súbory nie sú poškodené (nahrajte iné súbory). Skontrolujte zapojenie slúchadiel.
Nie je možné prehrať súbory do pamäte zariadenia
Skontrolujte, či je USB kábel správne pripojený. Skontrolujte správnosť inštalácie ovládača. Skontrolujte, či pamäť zariadenia nie je plná.
Nie je možné prehrať súbory na pamäťovú kartu
Pred použitím karty, nastavte zabezpečenie do polohy UNLOCK. Skontrolujte, či pamäť zariadenia nie je plná.
Nie je možné sa pripojiť na počítač
USB kábel spolupracuje len so softvérom Microsoft Active Sync®.
Po pripojení systému navigácie k počítaču systém ho odhaľuje ako neznáme zariadenie
Odpojte zariadenie od počítača, nainštalujte ovládač z priloženého CD disku a opäť pripojte zariadenie.
Sada GPS nemôže nájsť ulicu v obci XXX
Pripomíname, že mapa, ktoré sa nachádza v zariadení nezaručuje úplne pokrytie poľského územia. Aktuálne pokrytie ciest a obcí skontrolujte a stránkach výrobcu mapy
Po zapnutí zariadenia sa zobrazuje okno pre kalibráciu obrazovky
"Pre zahájenie kalibrácie obrazovky stlačte stred krížika. Nasleduje pohyb krížika a vždy sa dotknite jeho stredu. Po skončenej kalibrácií sa objaví tlačidlo s nápisom OK. Dotknite sa obrazovky pre uloženie nastavení kalibrácie. "
Po zapnutí zariadenia a stlačení tlačidla navigácie sa spustí iný softvér než MapaMap alebo LarkMap (podľa modelu)
"Skontrolujte, či v nastaveniach navigácie (Nastavenia> Zvoľte navig.) nebola zmenená pristupova cesta (viď. obrázky nižšie). Správna prístupová cesta musí vyzerať takto: v prípade zariadenia s MapaMap : NANDFlashMobileNavigatormobilenavigator.exe alebo v prípade zariadenia s LarkMap NANDFlashLarkMapLarkMap.exe"
Zariadenie nie je možné zapnúť - problémy s napájaním
Úroveň nabitia akumulátora je príliš nízka pre zapnutie zariadenia. Pripojte zariadenie k napájaciemu zdroju.

Solving problems with using PC tablets

Nie je možné sa pripojiť k sieti Wi-Fi
Uistite sa, že sieť vysiela. Uistite sa, že ste v blízkosti zdroja signálu a že mu v ceste nestoja žiadne prekážky. Uistite sa, že ste zadali správne uživteľské meno a heslo.
Zariadenie sa mierne nahrieva
Je to normálny jav počas prevádzky zariadenia, ak je zapnutý displej a počas nabíjania akumulátora.
Systém stratil stabilitu
Inštalácia príliš veľkého množstva aplikácii a aplikácii pochádzajúcich z neznámeho zdroja môže spôsobiť nestabilitu systému. Resetujte zariadenie a odinštalujte niektoré aplikácie.
Čierny displej, zariadenie nie je možné zapnúť
Nabite akumulátor. Pripojte sieťový napájač. Zariadenia znova zapnite.
Zvuk v slúchadlách nefunguje
Zvýšte zvuk. Skontrolujte zapojenie slúchadiel. Skontrolujte, či nie je znečistená zdierka pre slúchadlá. Skontrolujte, či MP3 súbory nie sú poškodené (nahrajte iné súbory). Skontrolujte, či je zvuk počuť po pripojení iných slúchadiel (možno došlo k poškodeniu slúchadiel)
Nie je možné prehrať hudbu
Naformátujte pamäť, opätovne nahrajte nepoškodené súbory.
Nie je možné prehrať súbory
Skontrolujte, či je USB kábel správne pripojený k zariadeniu. Skontrolujte, či bol ovládač správne nainštalovaný. Skontrolujte, či pamäť zariadenia nie je plná.
Zariadenie zamrzlo
Môže to byť dôsledok nahrania poškodeného súboru alebo vykonanie nesprávnej operácie. Resetujte zariadenie tlačidlom na zadnej strane zariadenia.
Nie je možné sa pripojiť k počítaču
Skúste zariadenie pripojiť priamo k USB portu (nie cez tzv. hub) alebo pomocou iného USB kábla. V prípade, ak problém zmizol, znamená to, že je USB kábel poškodený.

Solving problems with using MP4/MP3 players

Prehrávač nefunguje; nie je možné ho zapnúť.
Vymeňte batériu za novú alebo nabite akumulátor zariadenia (podľa modelu prehrávača). Skontrolujte, či nová batéria nie je poškodená; aj batéria priamo z obchodu nemusí fungovať (!).
Namiesto nominálnej kapacity pamäte, napr. 256 MB, systém "vidí" len 239 MB, prečo?
V pamätí sú skryté systémové súbory (firmware), ktoré obsadzujú malú časť pamäte a riadia celú prevádzku prehrávača.
Prehrávač zobrazuje menšie množstvo pamäte, napr. 21MB namiesto 976MB.
Naformátujte prehrávač pripojený k počítaču pomocou systému súborov FAT, skontrolujte, či nebol vytvorený oddiel šifrovaný programom priloženým na CD (MP3 Player Disk Manager).
Nehrá jeden kanál v slúchadlách.
V rámci možnosti skontrolujte, či po pripojení iných slúchadiel zvuk funguje správne.
Prehrávač prehráva prvé 10 s skladby a následne sa prepína na ďalší.
Počas prehrávania vstúpte do MENU prehrávania, zvoľte možnosť Opakovanie a následne vypnite funkciu INTRO (táto funkcia prehráva vždy len 10 prvých sekúnd každej skladby).
Prehrávač sa automatický vypol.
Skontrolujte v nastaveniach, či nie je zapnuté automatické vypínanie.
Zariadenie neprijíma rádiový signál alebo je prijímaný signál nevýrazný.
Vystúpte von alebo sa uistite, že na mieste, kde práve ste, je dostupný silný rádiový signál. Skúste zmeniť polohu prehrávača a polohu slúchadiel (kábel slúchadiel slúži ako anténa). Vypnite elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v bíizkosti elektrických zariadení (televízor a pod.).
Na displeji sa namiesto pismin objavujú divné znaky.
Skontrolujte, či nebol náhodne zvolený iný jazyk, napr. čínština
MP4 neprehráva filmy.
Uistite sa, či bol film prevedený do správneho formátu programom priloženým na CD (prehrávač Mp4 "prehráva" filmy v formáte MTV, AMV alebo SMV - podľa modelu). Súbory typu *.avi, *.mpeg, *.wmv je potrebné konvertovať do podporovaného formátu).
Prehrávač nedokáže prehrať súbor.wma nahraný na počítači.
Uistite sa, či súbor nemá ochranu DRM; viac info na http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/pl/drm/default.aspx
Pri pokuse o skopírovanie súborov z počítača do prehrávača sa vyskytuje chyba "disk je chránený proti zápisu".
Skontrolujte, či prepínač HOLD nebol prepnutý do zaisťovacej polohy. Pokiaľ áno, prepnite ho tak, aby bolo blokovanie zrušené a opäť skúste nahrať súbory.
Pri pokuse o skopírovanie súborov z počítača do prehrávača sa objaví chyba "disk je chránený proti zápisu".
Skontrolujte, či prepínač HOLD nebol prepnutý do zaisťovacej polohy.Pokiaľ áno, prepnite ho tak, aby bolo blokovanie zrušené a opäť skúste nahrať súbory.
Po pripojení prehrávača k počítaču LCD obrazovka ukazuje, že prehrávač je pripojený, ale počítač jej nevidí.
Pripojte prehrávač priamo k USB portu (nepoužívajte predĺžovací kábel). Pokiaľ počítač detekuje zariadenie, znamená to, že je predlžovací kábel poškodený.
Po pripojení zariadenia k počítaču sa zobrazí správa "Neznáme zariadenie USB".
Odp.: Skúste pripojiť prehrávač priamo k USB portu - v prípade MP4 - cez iný USB kábel. V prípade, ak problém zmizol, znamená to, že je USB kábel poškodený.
Prasklo ochranné sklíčko LCD. Existuje možnosť jeho výmeny alebo kúpy sklíčka?
Samozrejme. Oboznámte sa s cenníkom opráv a náhradných dielov (http://www.lark.com.pl/serwis.htm ) a pošlite objednávku elektronicky na adresu serwis@lark.com.pl alebo objednájte telefonicky (22) 332 32 56 nebo 332 32 57.
Prehrávač neprehráva súbor a zobrazuje hlásenie "neplatný formát".
Skontrolujte, či je súbor uložený vo formáte MP3 alebo WMA a či súbor WMA nie je chránený DRM; ďalšie info na http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/pl/drm/default.aspx Prehrávač nepodporuje iné súbory, ako napr. *.ogg, *.ac3, *.rmi atd.
Prehrávač pri pokuse o prechod do režimu prehrávania hudby zobrazuje hlásenie "Chyba disku" (Disk error).
Pripojte prehrávač k počítaču a naformátujte prehrávač a pritom použite systém súborov FAT (nie FAT32!!!).

Solving problems with using e-book readers

Čierny displej, zariadenie nie je možné zapnúť
Nabite akumulátor. Pripojte sieťový napájač. Znova zapnite prehrávač.
Zvuk v slúchadlách nefunguje
Zvýšte zvuk. Skontrolujte zapojenie slúchadiel. Skontrolujte, či zdierka pre slúchadlá nie je znečistená. Skontrolujte, či MP3 súbory nie sú poškodené (náhrajte iné súbory). Skontrolujte, či počuť zvuk po pripojení iných slúchadiel (možno došlo k poškodeniu slúchadiel)
Divné znaky na displeji
Skontrolujte, aký jazyk menu bol zvolený. Zmeňte jazyk na slovenčinu.
Slabá kvalita rádiového signálu
Zmeňte nastavenie prehrávača. Skúste dosiahnuť lepší príjem manipulovaním slúchadiel - slúžia ako anténa. Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti prehrávača. Skontrolujte, či je vo vašom okolí dobrý rádiový signál.
Nedarí sa prehrať súbory
Skontrolujte, či je USB kábel správne pripojený k pamäti prehrávača. Skontrolujte, či bol ovládač správne nainštalovaný. Skontrolujte, či pamäť zariadenia nie je plná.
Nie je možné prehrávať hudbu
Naformátujte pamäť, opäť nahrajte nepoškodené súbory.
Zariadenie zamrzlo
Môže to byť dôsledok nahrania poškodeného súboru alebo vykonania nesprávnej operácie. Resetujte zariadenie podľa návodu.
Nie je možné sa pripojiť k počítaču
Skuste zariadenie pripojiť priamo k USB portu (nie cez tzv. hub) alebo pomocou iného USB kábla. V prípade, ak problém zmizol, znamená to, že je poškodený USB kábel.

Solving problems with using DVD players

DVD Sun 5.1 nefunguje zvuk v reproduktoroch nepočuť dialógy, len zvuk pozadia vo filme.
Ak nie je prehrávač pripojený k systému domáceho kina (zosilňovač), skontrolujte, či ste neprepli systém zvuku na 5.1. Ak je prehrávač pripojený k systému domáceho kina, skontrolujte nastavenia na zosiňovačí a spojenie káblov repreduktorov so zosilňovačom a okrem iného spojenie zosilňovača s prehrávačom.
DVD (Moon Sun a iné) neprehráva filmy nahrané na počítači.
DVD prehrávače s možnosťou prehrávania formátov MPEG-4 prehrávajú súbory s príponou AVI. Formáty ako WMV / RMVB prehrávač nepodporuje. Pripomíname, že prehrávač nemusí všetky AVI súbory prehrávať bezchybne. Vyplýva to zo skutočosti, že AVI súbory môžu byť vytvorené pomocou rôznych kodekov, ktorých množstvo dostupné na internete je obrovské a nie sú vždy použite správne.
Po pripojení DVD k televízii počuť zvuk, ale nefunguje obraz.
Skontrolujte, či ste správne pripojili káble / stlačte tlačidlo AV na diaľkovom ovládaní TV prijímača.

Solving problems with using DVB-T tuners

Nefunguje obraz ani zvuk
Nesprávne pripojené napájanie. Výpadok elektrického prúdu v sieti.
Nefunguje obraz
Aj pri správnom naprogramovaní kanála skúste ho naprogramovať ešte raz. Po každom premiestnení zariadenia na nové miesto môže byť nutné opätovné naprogramovanie kanála.
Nefunguje zvuk
Skontrolujte, či nemáte zvuk stíšený na minimúm alebo či nemáte aktívnu voľbu VOLUME MUTE (vypnutie zvuku).
Nevýrazný alebo nestabilný obraz
Nesprávne nastavená anténa. Prijímaný signál je príliš slabý.
Odrazy obrazu
Skontrolujte, či nie je nutné zmeniť nastavenie antény. Možný výskyt elektromagnetického rušenia spôsobeného motorom, vlakom, vedením vysokého napätia alebo neónovými svietlidlami. Televízny signál môže byť rušený vysokou prekážkou, ktorá zakrýva zdroj signálu, ako napr. hora, budova alebo stromy.
Nefunguje diaľkové ovládanie
Vybité batérie diaľkového ovládania! Príliš veľká vzdialenosť od tunera. Prekážky medzi diaľkovým ovládaním a tunerom. Znečistený vysielací alebo prijímací IR snímač (na diaľkovom ovládaní alebo tuneri).